کاملاً ایران جوانان شهرسازی بازرگانی

کاملاً: ایران جوانان شهرسازی بازرگانی احمدی نژاد احمدی نژاد دولت احمدی نژاد اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری گزارش رسمی از رکورد تازه در گیشه سینماها

سینمای کشور عزیزمان ایران با ۱۱ درصد رشد فروش نسبت به سال ۱۳۹۵ توانست رکورد جدیدی را در زمینه فروش از خود به جای بگذارد.

گزارش رسمی از رکورد تازه در گیشه سینماها

گزارش رسمی از رکورد تازه در گیشه سینماها

عبارات مهم : ایران

سینمای کشور عزیزمان ایران با ۱۱ درصد رشد فروش نسبت به سال ۱۳۹۵ توانست رکورد جدیدی را در زمینه فروش از خود به جای بگذارد.

به گزارش ایسنا، سمعی و بصری؛ سینمای کشور عزیزمان ایران با فروشی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان تا آخر بهمن ماه ۹۶ توانست رکورد بیشترین فروش در تاریخ خود را ثبت کند.

براساس این گزارش، تا آخر سال ۹۵ سینمای کشور عزیزمان ایران به مجموع فروش ۱۵۷ میلیارد تومان دست یافت در حالیکه تا آخر بهمن ماه ۹۶ و در ۱۱ ماه توانست رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان را در گیشه به ثبت برساند تا بدهید ترتیب فروش کلی تاریخ سینمای کشور عزیزمان ایران در یک سال جابجا شود.

سینمای کشور عزیزمان ایران در ۱۱ ماه سال ۹۶، علی رغم افت ۸ درصدی مخاطب نسبت به سال ۹۵ در مجموع ۱۱ درصد رشد فروش را تجربه کرده است.

گزارش کامل اوضاع اکران سینمای کشور عزیزمان ایران در سال ۹۶ بزودی منتشر خواهد شد.

گزارش رسمی از رکورد تازه در گیشه سینماها

واژه های کلیدی: ایران | سینمای | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs